Energija iz Količevo Kartona

ZELENA….  je lahko tudi barva energije!

Količevo karton je 10. 5. 2020 ob 13:00 v energetsko omrežje Republike Slovenije oddalo prve kilovate električne energije proizvedene na novem SPTE postroju.

Električna energija, proizvedena iz sekancev, ki so stranski produkt pri predelavi lesa, se smatra kot zelena energija!

Zelena je sicer simbol proizvodnje papirja, saj izvorno vlakna prihajajo iz gozdov, ki so trajnostno vzdrževani, proizvodnja papirja je trajnostno naravnana in nenazadnje: papir se reciklira tudi večkrat.

nazaj na aktualno
Prijava na e-novice