Car Puščica Za redno je vredno
Kdo vse je papirničar?

Odgovor na to vprašanje ni le en. Lahko si izbereš poklic papirničar ali pa se zaposliš v papirnici s katerim od drugih tehničnih poklicev.

V obeh primerih si Car, Papirni.Car! ;)

#Papirničar

#Papirničar

 • Skrbi za pripravo snovi
 • Upravlja stroje in naprave
 • Nadzoruje proces proizvodnje papirja

Poklic papirničarja lahko pridobiš v 3-letnem šolanju z vajeništvom, ki ga izvaja

 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana

z vajeniškim delom v vseh šestih papirnicah.

Papirničar je tisti, ki nadzoruje proces proizvodnje papirja. Car je zato, ker se spozna na veliko stvari in pri svojem delu združuje znanja papirne tehnologije, tehnike, računalništva, kemije, strojništva...

Papirničar pripravlja papirno snov. To je mešanica celuloznih vlaken in dodatkov, ki potuje skozi papirni stroj. Gre za mrcino, dolgo od 50 do 150 metrov in visoko do tri nadstropja. Papirni stroj iz papirne snovi odstrani odvečno vodo, nato pa snov stisne na izbrano debelino. Takrat se lahko začne sušenje papirja, sledi kontrola napak, premazovanje in glajenje papirja. Tako, proces izdelave papirja je zaključen in zdaj se papir le še razreže in zapakira. Proces je podoben, ne glede na to, ali gre za izdelavo kartona ali časopisnega papirja, pisarniškega ali toaletnega papirja, papirja za nalepke ali tistega, na katerega se tiska denar... Papirničar je tisti, ki nadzoruje proces proizvodnje pri vsakem od njih.

#Strojnik

#Strojnik, mehanik, mehatronik, elektrotehnik

 • Vzdržuje, posodablja in upravlja stroje in naprave
 • Razvija nove rešitve
 • Izvaja predelave
 • Pripravlja tehnično dokumentacijo
 • Izvaja popravila in investicije
 • Nadgrajuje avtomatizacijo
 • Nadzira in izboljšuje procesno krmiljenje in regulacije

V papirnici lahko delaš tudi kot strojnik, mehanik, mehatronik ali elektrotehnik. Za poklic strojni mehanik se lahko po vajeniškem sistemu šolaš tudi v papirnici.

To so Carji, ki skrbijo, da proizvodnja papirja poteka čim bolj tekoče. So iznajdljivi in jih zanimajo različne stvari, predvsem stroji, tehnika, računalniki in elektrika. Dobro jim gre iskanje rešitev za tehniške izzive. Razvijajo nove tehnične in tehnološke rešitve ali izvajajo predelave, s katerimi v papirnici dosegajo boljšo kakovost papirja, manjšo porabo energije, večje izkoristke na stroju...

Elektrotehniki so odgovorni za vzdrževanje in posodabljanje elektro- in merilnih naprav v papirnici.

Strojniki so odgovorni za popravila na strojih in realizacijo investicij.

Inženirji strojništva uvajajo avtomatizacijo procesov.

Mehaniki in mehatroniki vzdržujejo in krmilijo naprave.

Pri svojem delu se pogosto srečujejo z izzivi, ki od njih zahtevajo optimizacijo, izboljšave in inovacije.

#Kemik

#Kemik

 • Spremlja proces, analizira in nadzoruje surovine in izdelke
 • Pripravlja dokumentacijo
 • Razvija nove izdelke
 • Izvaja pilotne in industrijske teste
 • Svetuje kupcem o rabi papirjev

Med šolanjem za kemika lahko opravljaš prakso tudi v kateri od šestih slovenskih papirnic.

Po zaslugi kemikov nastajajo nove vrste papirja. Kemiki so Carji, še pogosteje Carice, ki se najbolje počutijo v laboratorijih, ob napravah za analizo materialov in preverjanje kakovosti.

Kemiki in inženirji kemijske tehnologije opravljajo laboratorijske, pilotne in industrijske teste. Z izsledki teh testov razvijajo nove vrste papirjev.

Papir kot obnovljiv material je vedno bolj iskan na primer v prehrambni industriji, pa tudi drugod. Različni novi papirji dandanes dobivajo tudi povsem drugačne vloge kot nekoč: primer za to je tako imenovana »pametna embalaža«.

#Ekolog

#Ekolog

 • Upravlja s čistilno napravo
 • Načrtuje in organizira merjenja ekoloških emisij v zrak, zemljo in vodo
 • Spremlja in nadzoruje raven onesnaženja

Sodobne papirnice posvečajo veliko pozornosti ekologiji. Z lastnimi čistilnimi napravami skrbijo za to, da je proizvodnja papirja čim manj obremenjujoča za okolje. Ekolog je tisti Car, ki je glavni za to področje.

Te zanima delo ekologa in zaposlitev v bližnji papirnici?

Prijava na e-novice