O panogi

O panogi

Šest slovenskih papirnic zaposluje 2.000 ljudi, celotna papirno-predelovalna panoga pa skupno 4.000 zaposlenih v okoli sto podjetjih.

Papirnice izvozijo kar 90 odstotkov proizvodnje. Poslovanje je stabilno in trajnostno naravnano. Lani se je poraba papirja v Evropski uniji povečala za en odstotek. Papir je torej še vedno IN. Prelistaj brošuro.

Papirna panoga v Sloveniji ustvari 175 mio € dodane vrednosti, samo lani je dodano vrednost povišala za 3,3 odstotke. Panoga je trajnostno naravnana, skrbi za energetsko, snovno in okoljsko učinkovitost, izdeluje zelene, reciklabilne produkte, primerne za nove načine uporabe, ki sledijo sodobnim tržnim trendom. Krožno gospodarjenje je »zapisano v DNK-ju papirne industrije«.

Revija PAPIR Slovenski papirničarji skupaj z Inštitutom za celulozo in papir in Društvom inženirjev in tehnikov papirništva izdajajo revijo PAPIR, v kateri obveščajo javnosti o novostih v slovenski papirni industriji. Prelistaj jo tukaj.

Carsko

Z letno proizvodnjo slovenskih papirnic bi lahko kar 20-krat prekrili en meter široko pot do lune in nazaj.

Proizvodnja papirja in kartona v letu 2016:

Svet

410 mio ton papirja

(+0,8 % glede na l. 2015)

Svet

EU

91 mio ton papirja

(-0,1 % glede na l. 2015)

43.2 mio ton predelanega papirja

(-0,3 % glede na l. 2015)

EU

Poraba papirja v EU: +1 %

glede na leto 2015

Slovenija

756.200 ton papirja

(+4,6 % glede na l. 2015)

83.3 ton mehanske celuloze

(-2,7 % glede na l. 2015)

413.700 ton predelanega papirja

(+7,5 % glede na l. 2015)

Slovenija

Struktura proizvedenih papirjev v letu 2016

Struktura proizvedenega papirja v Sloveniji in članicah CEPI; povečuje se delež papirja in kartona, namenjenega embalaži ter zmanjšuje delež grafičnih papirjev.

Vir: CEPI in anketa ZPPPI
Struktura proizvedenih papirjev v letu 2016
Prijava na e-novice