O papirju

O papirju

Papir kot material že stoletja spremlja človeka. Njegova vloga se v sodobnem svetu spreminja. Zaradi svoje obnovljivosti in možnosti recikliranja vedno bolj pridobiva na veljavi. Proizvodnja papirja spada med tradicionalne industrijske panoge, vendar pa tudi v papirništvo z velikimi koraki vstopajo sodobne tehnologije in digitalizacija.

Miti in resnice o papirju

O papirni industriji krožijo miti, ki že davno ne veljajo več. Preverite, kaj pravijo dejstva.

Papir je slab za okolje.

Ne drži

Papir je eden izmed najbolj trajnostnih materialov.

Osnova za papir je les, ki je naravni in obnovljiv material. Mlada drevesa za rast porabljajo CO2, tako da papir pravzaprav shranjuje ogljik, kar je za okolje dobro. Evropski gozdovi v svoji biomasi skladiščijo skoraj 80 milijard ton ogljika.

Drži

Zaradi papirja se evropski gozdovi krčijo.

Ne drži

Evropski gozdovi se vsak dan povečajo za površino 1500 nogometnih igrišč.

Po zaslugi dobrega gospodarjenja z umetno zasajenimi gozdovi se je površina evropskih gozdov v letih med 2005 in 2015 povečala za 44.000 km2. Povedano drugače: v desetih letih se je površina gozdov povečala za velikost Švice.

Drži

Umetno zasajeni gozdovi so škodljivi za okolje.

Ne drži

Po zaslugi dobrega gospodarjenja v zasajenih gozdovih se zmanjšuje pritisk na naravne gozdove.

Ne glede na to, ali gre za naravno zasajen ali umetno pogozden gozd, je gozdno bogastvo eno najpomembnejših za zeleno ekonomijo. Zasajeni gozdovi lahko pridobijo certifikate, rastejo hitreje od naravnih in so bolj produktivni, ustvarjajo nova območja za rekreacijo in za živali, izboljšujejo prst in prispevajo k razvoju podeželja.

Drži

Proizvodnja papirja je glavni vir izpustov toplogrednih plinov.

Ne drži

Večina porabljene energije prihaja iz obnovljivih virov, raven CO2 pa je presenetljivo nizka.

Kar štiri od šestih slovenskih papirnic se napajajo iz lastnih elektrarn ali za delovanje uporabljajo zemeljski plin. Plini, ki nastajajo ob zgorevanju zemeljskega plina, vsebujejo predvsem vodno paro, do 3 % kisika ter nekaj mg/m3 ogljikovih in dušikovih oksidov. Ko para pride v stik s hladnim ozračjem, je to videti kot bel dim, ki izhaja iz papirniških dimnikov. Industrija papirja in tiska je eden izmed manjših onesnaževalcev, saj povzroči manj kot en odstotek izpustov toplogrednih plinov, ki nastanejo na svetu.

Drži

Uporabljati moramo samo recikliran papir.

Ne drži

Resnica je, da so za proizvodnjo papirja nujno potrebna tudi sveža celulozna vlakna iz lesa, vendar to ni nujno problem!

Brez svežih vlaken ne moremo proizvajati papirja. Vendar smo papirničarji dovolj skrbni, da smo za nova drevesa poskrbeli v trajnostno naravnanih gozdovih, s katerimi skrbno gospodarimo. Obenem se raba recikliranih vlaken v papirnih izdelkih iz leta v leto povečuje. Kot uporabniki lahko prispevamo h gospodarni rabi gozdnega bogastva tako, da na papirnih izdelkih poiščemo znak FSC ali PEFC, kar pomeni, da osnovna surovina za papir prihaja iz »varnih« gozdov.

Drži

Tiskanje sporočil na papir je potratno.

Ne drži

Papir je eden izmed najpogosteje recikliranih materialov na svetu.

V Evropi je bilo leta 2014 reciklirano kar 72 odstotkov papirja. Če želite pripevati k odgovorni rabi papirja, je najpomembneje, da papir po uporabi odložite v ločene zabojnike in tako zagotovite, da bo zagotovo recikliran. Tudi obojestransko tiskanje prihrani denar in pripomore k trajnostnemu razvoju.

Drži
Zanimivosti o papirju

Zanimivosti o papirju

V Evropi porabimo letno 156 kg papirja na osebo. Če kupujemo papir iz trajnostno naravnanih gozdov in ga po uporabi recikliramo, ravnamo naravi prijazno.

Tudi e-dokumente lahko tiskamo brez slabe vesti, dokler vestno poskrbimo za ločeno odlaganje papirja in reciklažo.

Za izdelavo nekaterih papirnih izdelkov, na primer časopisnega papirja, se lahko uporabi celo 100 % recikliranih papirnih vlaken. Papirna vlakna se lahko reciklirajo od 6- do 8-krat.

Papirniški slovarček

papirna snov Mešanica celuloznih vlaken in dodatkov, ki potuje skozi papirni stroj.
proces izdelave papirja Papirni stroj iz papirne snovi odstrani odvečno vodo, nato pa snov stisne na izbrano debelino. Takrat se lahko začne sušenje papirja, sledi kontrola napak, premazovanje in glajenje papirja.
Prijava na e-novice