Vajeniška pogodba je pogoj za vpis – Kako do nje?

Če se želite jeseni vpisati v vajeniški program za poklic “papirničar”, boste morali urediti vajeniško pogodbo z izbrano papirnico, saj je ta pogoj za vpis. Preberite, katere štiri korake morate storiti?

1. korak – Preverite papirnice, ki so najavile vajeniška mesta

Izbira vajencev v papirnicah poteka tako, da papirnica najprej najavi vajeniška mesta pri Gospodarski zbornici. Prosta vajeniška mesta so najavile vse slovenske papirnice, na seznamu tukaj pa lahko preverite, koliko vajeniških mest je na voljo v izbrani papirnici v vaši bližini.

2. korak: Pošljite vlogo na papirnico in se dogovorite za spoznavno srečanje

Dijak- kandidat za vajeniško mesto pošlje vlogo na papirnico in se po telefonu dogovori za spoznavno srečanje. Vlogo pošljite po pošti, naslove najdete na tej povezavi, oziroma pokličite na navedene številke.

Goričane, tovarna papirja: 01 582 34 00
Količevo Karton: 01 729 05 40
Paloma: 02 645 71 00
Radeče Papir Nova: 03 568 05 00
Papirnica Vevče: 01 587 74 52
Vipap Videm Krško: 07 481 11 39

 

3. korak: Podpis pogodbe v papirnici in registracija pogodb na GZS

V papirnici zberejo vajence in z njimi podpišejo vajeniške pogodbe, ki veljajo za celotno obdobje šolanja. Zbornica registrira vajeniške pogodbe. V primeru, da pride med vajencem in delodajalcem v času vajeništva do želje po prekinitvi pogodbe, to rešujejo območne zbornice.

4. korak: Vpis v šolo na podlagi registrirane vajeniške pogodbe

Šele na podlagi registrirane vajeniške pogodbe se dijak, vajenec lahko vpiše na izbrano šolo. Za papirničarje je to Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.

Zakaj tako?

Mogoče se zdi procedura na prvi pogled zapletena, vendar je treba vedeti, da ne more kar vsako podjetje vzeti v uk vajenca. Da bi bilo med vajeništvom za vas dobro poskrbljeno, zbornica preverja, ali ima podjetje verificirano učno mesto. To pomeni, da mora imeti papirnica ustrezne materialne in kadrovske pogoje ali – povedano drugače – da je zagotovljeno ustrezno okolje, obleka, zaščita, pogoji …, kjer se lahko vajenec usposablja, pa tudi, da ima podjetje usposobljenega mentorja, ki bo skrbel za vajenca in ga učil. 

Več informacij o vajeništvu najdete tudi na spletni strani: https://www.gzs.si/vajenistvo  ali na Gospodarski zbornici Slovenije, Ana Žemva Novak, 01 58 98 531, ana.zemva.novak@gzs.si

 

nazaj na aktualno
Prijava na e-novice