Vipap Videm Krško: Novi lastnik in večji nabor izdelkov

V širitev proizvodnje embalaže za živila bo vloženih več kot 9 milijonov evrov

Prestrukturiranje slovenske papirnice Vipap Videm Krško pod vodstvom novega češkega lastnika RIDG Holding se kljub koronavirusnim okoliščinam nadaljuje. Večja prilagodljivost proizvodnje in širša paleta izdelkov naj bi pripomogli k večji konkurenčnosti podjetja. To bo doseženo z novimi naložbami v vrednosti več kot 9 milijonov evrov v sodobne tehnologije za proizvodnjo embalaže za živila. Projekcije na trgu namreč kažejo, da naj bi delež časopisnega papirja še naprej padal. Časopisni papir trenutno predstavlja 90 % proizvodnje papirnice Vipap Videm Krško, po načrtih pa naj bi se njegov delež v treh letih zmanjšal za polovico. Tako se bo Vipap izognil tudi močnim nihanjem na trgu recikliranega papirja, ki je glavna vhodna surovina papirnice.

RIDG Holding je lani prevzel slovensko papirnico, podjetje pod njenim vodstvom pa je koledarsko leto končalo z občutno pozitivnim dobičkom iz poslovanja EBITDA v višini 7 milijonov EUR in pozitivnim denarnim tokom. Novi lastnik je poleg prenove procesov v podjetju takoj začel vlagati v posodobitev tehnologije in razvoj zaposlenih, da bi podjetje postalo bolj prilagodljivo.

»Nakup papirnice Vipap Videm Krško vidimo kot strateško in dolgoročno zadevo. Zato smo se odločili za strukturne spremembe in investirati v sodobne tehnologije, kar bo podjetju pomagalo boljši odziv na razvoj trga in mu zagotovilo dovolj priložnosti za trajnostno rast,« poudarja Pavel Svoreň, izvršni direktor Portiva Investment Group, ki skupaj s Skupino IPIDC, Investicijskim klubom in KRPA Holding Group tvori konzorcij RIDG Holding.

Ena ključnih novosti v papirnici Vipap je širitev palete izdelkov. Poleg časopisnega papirja, revij in reklamnih letakov trenutno dodajajo še papirnate vrečke, nosilne vrečke in laminiran papir. Ta segment proizvodnje narašča zaradi dejstva, da so se številne evropske države plastične embalaže odločile zamenjati s papirjem. Poleg tega bodo nove tehnologije omogočile dajanje na trg embalaže za živila, ki je trajna in hkrati popolnoma reciklirana. »Pravilnost nove strategije z večjim poudarkom na papirju za pakiranje živil je bila potrjena v času koronavirusne krize, ko je ta segment vzdrževal stabilno povpraševanje na trgu,« meni Petr Domin, predsednik uprave in predsednik uprave Vipap Videm Krško.

Podporni programi slovenske vlade so poleg razširjenega portfelja izdelkov pomagali tudi podjetju Vipap Videm Krško, da ohrani zaposlitve v času koronakrize. Pomembno vlogo je imela tudi izredna zavzetost zaposlenih. »Verjetno smo kot edina tovarna za tisk papirja v Evropi ohranjali neprekinjeno proizvodnjo in pomagali našim strankam pri vzdrževanju proizvodnje v težkih časih,« pravi Domin.

Po njegovem mnenju podjetje izkorišča tudi priložnost za pospešitev strukturnih sprememb, pospešitev vzpostavitve novih procesov in se še intenzivneje osredotoča na team building in razvoj ključnih zaposlenih. Vse to kljub dejstvu, da se je v Evropi postopoma začelo pomanjkanje recikliranega papirja, ki je ena glavnih surovin za proizvodnjo. »Tega, kar ni proizvedeno in ne prodano, ni mogoče pozneje zbrati in reciklirati. Iz ene skrajnosti, ko je bila med januarjem in februarjem cena odpadnega papirja tako nizka, da se ga skoraj ni splačalo zbirati, se je trg premaknil v nasprotno situacijo zaradi strahu pred okužbo s koronavirusom, cena pa se je močno dvignila in recikliran papir začasno ni bil na voljo,« opisuje Domin, po katerem so se razmere na trgu že izboljšale, cene in razpoložljivost recikliranega papirja pa se postopoma stabilizirajo. Direktor papirnice izraža rahel optimizem glede prihodnjega razvoja in se zaveda, da naj bi prihodnji štirje tedni pokazali resnično stanje na trgu.

Vodstvo krškega podjetja Vipap Videm Krško zdaj ocenjuje, da bi se podjetje v primeru ugodnega razvoja lahko ob koncu tega leta vrnilo na raven pred krizo. Dokončanje prestrukturiranja, ki naj bi papirnico usmerilo k dolgoročni konkurenčnosti in rasti, je predvideno za prehod med letoma 2021 in 2022.

nazaj na aktualno
Prijava na e-novice